ชื่อไทย :

กูดหางนกกะลิง, กูดเพา, กูดหางค่าง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis heteroclite
พบทุกภาคในป่าชื้นของทุกภาค ตามธรรมชาติขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือหินที่มีความชื้น มีมอสปกคลุม ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว มีเกล็ดสีดำปกคลุม ก้านใบยาวประมาณ 10 ซ.ม. ใบเป็นพูมีได้ 3-5 พู ยาวได้ถึง 30 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์จะมีลักษณะที่ตั้งขึ้น อับสปอร์เกิดขึ้นทั่วทั้งใบ ที่ใบของเฟินชนิดนี้สามารถเกิดตา และสร้างราก-ใบเกิดเป็นต้นใหม่ได้