ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis heteroclita (Pr.) ching

ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. ก้านสีเขียว ยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดียว ขอบใบหยัก ใบที่ปลายสุดค่อนใหญ่กว่าใบประกอบ รวมความกว้างประมาณ 5-8 ซ.ม. ยาว 10 -15 ซ.ม. ลายของเส้นใบเหมือยลายงู ใบเกิดสปอร์ค่อนข้างเล็กและแข็ง