ชื่อไทย :

กูดหางนกกะลิง, กูดเพา, กูดหางค่าง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis oppendiculata (willd.) tc.imats
พบทุกภาคในดงดิบ และดงดิบชื้นของทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นอยู่ตามพื้นดิน หรือโขดหินที่มีความชื้นใต้ร่มเงาไม้ ลักษระเหง้าเลื้อยมีขนสีน้ำตาลปกคุลม ใบเป็นแบบ Pinnate 15-25 คู่ สีเขียวเข็ม ก้านใบที่สร้างสปอร์ตั้งตรงขึ้น ใบเล็กกว่าใบทั่วไป อัปสปอร์เกิดเต็มทั้งใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนักแต่ต้องให้อยู่ในที่มีร่มลื่น