ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis serratifolia

ลักษณะเหง้าสีเขียว มีขนสีน้ำตาลปกคลุม เลื้อยไปตามพื้นดิน ต้นไม้หรือหินที่มีความชื้นสูง ก้านใบสีเขียวที่โคนก้านมีขนสีน้ำตาลแก่ขึ้นปะปราย ความยาวของก้านตลอดรวมทั้งใบยาวประมาณ 30-40 ซ.ม. ใบเป็นแบบประกอบขนนกชั้นเดียว ลักษณะใบแข็ง และมีลักษณะนูนขึ้นมาระหว่างเส้นใบ

พบในป่าดงดิบชื้น ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศไทย