ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis subcordata (Copel.) Ching

ลักษณะเหง้านอนไปกับพื้น ลักษณะใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มีใบได้ถึง 10 พู ใบสีเขียวเป็นมันเป็นคลื่นเล็กน้อย ความยาวประมาณ 30-40 ซ.ม. กว้าง 10-15 ซ.ม. ใบสร้างสปอร์ตั้งตรง เรียวเล็ก อับสปอร์เกอดทั่วใบ พบใบป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย