ชื่อไทย :

หางเปียเจ๊ก สร้อยนารี หางหนู

ชื่อสามัญ :

Keeled Tassel Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium carinatum
   
เฟินนี้พบป่าดิบชื้นของประเทศไทย จัดเป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นอยู่กับชายผ้าสีดา ลำต้นห้อยย้อยลงมา แตกแขนงได้ 2 กิ่ง ใบมีขนาดเล็กคล้ายรูปหอกอยู่รอบลำต้น เฟินชนิดนี้ปัจจุบันหาค่อนข้างยาก