ชื่อไทย :

ช้องนางคลี่บูล

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium sp.
   
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหมือนกับช้องนางคลี่ หรือที่เรียกกันว่าหางสิงห์ ต่างกันตรงที่มีสีออกน้ำเงิน หรือฟ้า และมีความยาวมากกว่า ท่านผู้รู้บอกว่ามีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย พี่พูนศักดิ์เจ้าของเฟินต้นนี้บอกว่าเลี้ยงยาก และราคาค่อนข้างแพง