ชื่อไทย :

หางสิงห์ฟิลิปปินส์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium
   
เฟินนี้พบตามป่าดงดิบในประเทศฟิลปปินส์ ลักษณะเหมือนหางสิงห์ทั่วไป แต่จะมีก้านใบที่ยาวได้ถึง 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. และมีใบที่ละเอียดอ่อนนุ่มกว่าอย่างเห็นได้ชัด