ชื่อไทย :

สร้อยเมรี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium hamitonii
   
เฟินนี้พบป่าดงดิบทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคกลาง จัดเป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นอยู่กับชายผ้าสีดา ลำต้นห้อยย้อยลงมา แตกแขนงได้ 2 กิ่ง ใบมีขนาดเล็กคล้ายรูปหอกอยู่รอบลำต้น ใบสีเขียวอมเหลือง เฟินชนิดนี้ที่ปลายใบอาจเกิดเป็นต้นอ่อนได้อีก