ชื่อไทย :

สร้อยนางกรองบูล

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

huperzia
   
เป็นเฟินอิงอาศัยว่ากันว่ามีถิ่นกำเนิดในภาตใต้ของไทย ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ชึ้นตามคาคบไม้ในป่าดงดิบ ลักษณะทั่วๆ ไปเหมือนกันระย้ายม+หางสิงห์โดยที่เราเห็นกันทั่วไปใบเป็นรูปหอก แต่เล็กกว่างช้องบูล จับแล้วนุ่มมือ ใบีสีขาวนวลแกมฟ้า