ชื่อไทย :

สร้อยนางกลาย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium sp.
   
เป็นเฟินอิงอาศัยว่ากันว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศกัมพูชา และเกาะกูด เกาะช้างของประเทศไทย ลักษณะก้านใบค่อนข้างใหญ่สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ได้กว่า 1 ซ.ม. ยาวได้ถึง 2 เมตร ใบออกห่างกัน ทำให้เห็นก้านในสีขาวได้ชัดเจน จัดเป็นเฟินที่หายาก