ชื่อไทย :

ระย้ายมโดยเกล็ดหอย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
   
เฟินนี้พบป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ที่มีความชื้น ลักษณะใบเหมือนเกล็ดหอยติดอยู่ที่ก้านทั้ง 2 ด้าน เฟินชนิดนี้ปัจจุบันหาค่อนข้างยาก