ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium sp.
   
เป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ และตามโขดหินที่มีความชื้นในป่าดิบดงดำในภาคใต้ ลักษณะโดยทั่วไปเหมือนกับระย้ายมโดยที่เราเห็นกันทั่วไป ก้านห้อยย้อยลงมายาว ประมาณ 10-20 ซ.ม. ซึ่งถือว่าสั้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยมโดยที่เราเคยเห็นกัน (ยมโดยที่เราเห็นกันทั่วไปยาวได้ถึง 2 เมตร) ลักษณะใบที่เกิดขึ้นรอบก้านเป็นรูปหอกใบเล็กละเอียดกว่าระย้ายมโดยที่เราพบเห็นกันทั่วไป ด้านปลายก้านเป็นพู่ห้อย ลักษณะเหมือนกับเฟินหางเปียเจ็ก ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ปลายแยกออกเป็นสองแฉก และแยกออกได้อีก 2-3 ครั้ง