ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium sp.
   
เป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ใป่าดงดิบ ในรูปที่เห็นเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะโดยรวมๆ ก็เหมือนกับระย้ายมโดยที่เราเห็นกันทั่วไป แตกต่างกัน ตรงที่ก้านใบสั้น และใบค่อนข้างสั้นแต่อวบน้ำ