ชื่อไทย :

ระย้า หรือยมโดย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium phlegmaria
   
เป็นเฟินอิงอาศัยขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ และตามโขดหินที่มีความชื้นในป่าดิบดงดำทั่วประเทศไทย ก้านห้อยย้อยลงมายาวได้ถึง 2 เมตรและด้านปลายก้านแยกออกเป็นสองแฉก ลักษณะใบเกิดขึ้นรอบก้านใบ ปลูก เลี้ยงได้ไม่ยากนัก ให้เกาะตอไม้ และให้ความชื้นสม่ำเสมอก็จะงดงามดี เฟินชนิดนี้มีบางท่านกล่าวไว้ว่าถ้ามีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้ หรือภาคตะวันออก จะมีก้านยาวว่าเฟินที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคอื่น ๆ เท็จจริงแค่ไหนท่านผู้อ่านคงต้องพิสูจน์กันเอง ..เฟินชนิดนี้ถูกนำออกจากป่ามามากจนใกล้สูญพันธุ์เต็มที