สกุล Marattia  

ชื่อไทย :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Marattia sp.
   
ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน จัดเป็นเฟินดิน พบได้บริเวณริมน้ำ ที่ที่ร่มครึ้มในป่าดงดิบ ลักษณะใบเป็นแบบใบประกอบ ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร ความกว้างของใบประมาณ 50 ซ.ม. ใบมีสีเหลือบน้ำเงิน เฟินต้นนี้พบที่ อ. อุ้มผาง ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล