ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Angiopteris sp.
   
พบได้ในป่าดงดิบในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความชุ่มชื้น จัดเป็นเฟินดิน เมื่อทิ้งใบจะเกิดรอยบุ๋มอยู่ในที่เหง้าคล้ายลักษณะเท้าของสัตว์กีบ เหง้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ใบเล็กเรียว สีไม่เขียวเข้มเหมือนของไทย ก้านใบยาวตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป ก้านใบสีเหลืองอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 ซ.ม. ส่วนของก้านใบที่หงายขึ้นมีตุ่มแข็งยาวสีเหลืองตลอดทั้งก้าน และเกิดตาและต้นใหม่ได้ที่ก้านใบ (ข้อมูลและภาพจากคุณ Kutsu)