ชื่อไทย :

เฟินกีบแรดอเมริกาใต้

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Angiopteris sp.
   
แน่นอนครับ ชื่อแบบนี้ต้องมาจากทวีปอเมริกา ผู้จัดทำก็ไม่ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนักในเรื่องของถิ่นกำเนิด ลักษณะเหง้าคล้ายเฟินกีบแรดของบ้านเราทุกอย่าง ผิดกันตรงที่ว่าเหง้าของเฟินชนิดนี้จะสูงขึ้นเรื่อย ผิดกับของบ้านเราจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เคยพบที่ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยสูงประมาณ 1 เมตร ที่เหง้าสามา รถเกิดตาแตกต้นใหม่ได้ ลักษณะของใบสีเขียวอ่อน เล็กเรียวกว่าเฟินกีบแรดของบ้านเรา ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก