ชื่อไทย :

ผักแว่นออสเตรเลีย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Marsilea drummondii
   
เป็นเฟินน้ำ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก ลักษณะเหมือนผักแว่นบ้านเราแต่ใบจะมีความใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างได้ 4-5 ซ.ม. มีขนสีขาวปกคลุมใบ ก้านใบยาวได้ถึง 1 ฟุต ลักษณะเหง้าเลื้อยสีน้ำตาลแต่ ชอบแสงแดดจัด