เฟินในวงศ์นี้มักเป็นเฟินที่อาศัยอยู่ในหนองบึง ทุ่งนา ที่เฉอะแฉะ ที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี ที่รู้จักกันทั่วไปในเมืองไทยคือ "ผักแว่น" (Marsileacrenata) คนที่เกิดในต่างจังหวัดรู้จักดี แต่คนในกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักกัน ชาวบ้านในต่างจังหวัดใช้นำเฟินชนิดนี้ทำผักจิ้มน้ำพริก หรือต้มแกงกินกัน ลักษณะเหง้าเป็นเถาเลื้อยเล็ก ๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. เลื้อยไปตามโคนเลน ลักษณะใบเป็นใบพัด 4 แฉก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ว.ม. ก้านในชูขึ้นมาจากเหง้า สร้างสปอร์ใต้ใบใกล้กับโคนก้าน สปอร์ที่ร่วงหล่นมาก็จะเจริญเติบโตต่อไป