ชื่อไทย :

เฟินใบมะขามน้ำตก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Nephrolepsis pendula

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน แต่บางครั้งพบตามต้นไม้ได้เช่นกัน ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านใบเกิดรอบๆ เหง้า ก้านสีน้ำตาลแก่ มีขนสีน้ำตาลที่โโคนก้าน ยาวได้ถึง 5 เมตร ใบประกอบขนนกชั้นเดียว ลักษณะยาวเรียว ใบเป็นรอยหยัก ใบประกอบกว้างประมาณ 0.5 ซ.ม. ยาวได้ถึง 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเรียงเป็นแนวตามขอบใบ

ปลูกเลี้ยงได้ไม่อยากใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ หรือใช้ดินปลูกทั่วๆ ไปได้

พบได้ในป่าดงดิบทางภาคใต้ และสวนปาล์มทางภาคใต้