ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Oleandra decurrens
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน และ อิงอาศัย พบเห็นได้ทั่วไปตามโขดหิน พื้นดินที่มีใบไม้ทับถม หรือตามต้นไม้ ในป่าดงดิบทางภาคใต้ของไทย ลักษณะเหง้าเลื้อย มีเกล็ดสีน้ำตาลที่เหง้า แตกแขนงได้ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 03-0.5 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม มีรากออกจากเหง้ายาวไว้ใช้ยึดเกาะ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว มีขนสีขาวบางๆ ปกคลุมจับแล้วนุ่มมือ กว้าง 3-5 ซ.ม. ยาว ได้ถึง 1 ฟุต อับสปอร์เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. เกิดขนานไปกับก้านใบ จากกลางใบจนถึงค่อนข้างปลายใบ