ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Nephrolepis delecatula
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน พบเห็นได้ทั่วไปตามโขดหิน หรือพื้นดินที่มีใบไม้ทับถม เห็นได้ตามป่าเบญจพรรณทั่วประเทศไทย ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnae มีใบได้ถึง 50 ใบในหนึ่งก้าน ก้านเป็นสีน้ำตาลแก่ยาวได้ถึง 1 เมตร รากไหลไปตามพื้นดิน สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้ อัปสปอร์เกิด เกิดเป็นวงกลมขนานไปกลับเส้นใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ เครื่องปลูกต้องใส่อินทรีย์วัตถุมากๆ