ชื่อไทย :

เฟินใบมะขามก้ามปู, หางปลา

ชื่อสามัญ :

Fishtail sword fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

N.biserrata cu. Furcans
เฟินชนิดนี้ไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย ลักษณะเหมือนก้ามปู หรือหางปลา (แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน) ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป