ชื่อไทย :

เฟินขนนกสีทอง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

N.cordifoli cv. Plumosa
เป็นเฟินดิน ไม่ใช่เฟินทองถิ่นของไทย ลักษณะปลายใบเป็นรูปหยักเหมือนขนนก ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก แตกไหลง่าย ดินปลูกควรร่วนโปร่งระบายน้ำดี