ชื่อไทย :

เฟินใบมะขามกูดลาน, กูดหางปลา

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน บางครั้งเรียกกันว่าเฟินหางปลา (อย่าสับสนกับเฟินก้ามปู ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเฟินหางปลาเหมือนกัน) ผู้จัดทำเคยพบเห็นที่ป่าทางทุ่งสง มีก้านใบยาวถึง 2 เมตร ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก แตกหน่อ และไหลจนตัดทิ้งแทบไม่ทัน