ชื่อไทย :

-

ถ่ายจากธรรมชาติ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Oleandra undulata
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบยาวประมาณ 15-20 ซ.ม. มีรอยเส้นใบเห็นค่อนข้างชัดเจน ที่โคนก้านใบออกสีแดง ลักษณะเหง้าเลื้อยใต้ดินสีน้ำตาลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ปลายเหง้ามีขนสีขาวปกคลุม อับสปอร์เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. เกิดขนานไปกับก้านใบ จากกลางใบจนถึงค่อนไปทางปลายใบ เฟินชนิดนี้พบได้ตามป่าสนเขา หรือดิบเขาที่มีความสูง ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก
   
 

เฟินที่ปลูกเลี้ยงในกรุงเทพฯ