สกุล Osmunda
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Osmundra
เป็นเฟินดิน ว่ากันว่านำมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็นเฟินที่มีเหง้าสูงลักษณะใบเป็นแบบ pinnate สีเขียวเป็นมัน ขอบใบเป็นฟันเลื่อย ก้านใบยาวได้ฟุตกว่า ใบยาวได้ถึง 20 ซ.ม. สปอร์เกิดเต็มใบ ดูแปลกตา รากของเฟินชนิดนี้ใช้ปลูกกล้วยไม้ได้