สกุล Osmunda
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Osmundra vaschelii
เป็นเฟินดิน เป็นเฟินที่มีเหง้าสูงลักษณะใบเป็นแบบ pinnate สีเขียวเป็นมัน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาวได้ฟุตกว่า ใบยาวได้ถึง 20 ซ.ม. ลักษณะอับสปอร์เกิดเป็นปุ่มเต็มใบ โดยจะเกิดที่ใบย่อย ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนใบทั้งหมด รากของเฟินชนิดนี้ใช้ปลูกกล้วยไม้ได้