ชื่อไทย :

เฟินก้านดำใบดาว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Adiantum philippense
จัดเป็นเฟินดิน พบได้ตามป่าที่มีความชุ่มชื้นทั่วประเทศไทย ใบอ่อนของเฟินชนิดนี้เป็นสีชมพู ใบแก่เป็นสีเขียวเป็นมัน แต่หยาบ ก้านใบสีน้ำตาลยาว 10-30 ซ.ม. มีเกล็ดปกคลุม