ชื่อไทย :

เฟินก้านดำใบร่ม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินดินไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย ก้านใบยาวได้ถึง 45 ซ.ม. และแตกเป็นกิ่งแผ่ออกรอบด้านคล้ายร่ม สปอร์เกิดตามขอบใบ ปลูกเลี้ยงได้ง่าย