ชื่อไทย :

โชนผี

ชื่อสามัญ :

Lip Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cheilanthes tenuifolia (Burn.f.) Sw.
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดปกคลุม ใบเป็นแบบ Tripinate ใบย่อยมีได้มากกว่า 10 ใบ อัปสปอร์เกิดเป็นแผ่นตามขอบใบ พบได้ทั่วไปในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียง เหนือตามลานหินในป่า หรือในป่าที่ร่มครึ้มมีใบไม้ทับถม และยังพบได้ในป่าดงดิบชื้น ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ภาพนี้ได้มาจากเขาสมอปูน