ชื่อไทย :

เฟินหลังทอง

ชื่อสามัญ :

Gold fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pityrogramma austroamericana
เป็นเฟินดิน เป็นเฟินที่ต้องการแสงแดดจ้า แต่ต้องมีความชื้นสูง ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านเป็นสีดำ หลังใบมีผงสีทองเกาะอยู่ อับสปอร์เกิดเป็นแผ่นเต็มหลังใบ เป็นเฟินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่สมัยรชกาลที่ 5