ชื่อไทย :

เฟินหางนาคบก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Adiantum cauddatum
เฟินพบในป่าทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นอยูตามพื้นดิน-หิน ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านใบสีดำ ใบย่อยติดกันคล้ายปีกผีเสื้อ ขอบหยักเป็พูปลายก้านมักไม่มีใบ และสามารถเกิดรากเป็นต้นได้ ปลูกเลี้ยงยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง