ชื่อไทย :

เฟินก้านดำจอนหู

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินดินไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย รูปร่างของใบคล้ายหู สปอร์เกิดตามขอบใบ ปลูกเลี้ยงได้ง่ายครับ หาซื้อง่ายมีขายทั่วไป