ชื่อไทย :

กูดน้ำ

ชื่อสามัญ :

Water sprite, Water Fern, Horn Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Ceratopteris thalictroides (linn.) Brongn
เป็นเฟินดิน ขึ้นอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ ก้าน และใบอวบน้ำ เปราะหักง่าย พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องร่องในสวน