ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร:์Adiantum tenerum vc. Lady Moxam
 

Adiantum tenerum vc. Lady Moxam

....สายพันธุ์จากประเทศออสเตรเรีย ขนาดต้นสุง70ซ.ม. ใบย่อยมีรูปคล้ายพัดขอบใบหยักเป็นพูลึก ยอดอ่อนมีสีเขียวอมชมพูจางๆ การปลูกเลี้ยงต้นที่มีขนาดใหญ่ใบมีน้ำหนักมาก ก้านใบรับน้ำหนักไม่ไหว ทำให้โนมลงมา อาจใช้ลวดด้ามก้านใบช่วยรับน้ำหนัก ป้องกันการหักจากกระแสลมแรง ก้านใบยาวใด้ 80 ซ.ม.