ชื่อไทย :

ก้านดำปีกนก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-