ชื่อไทย :

ก้านดำเปรู ซิลเวอร์ดอลลาร์

ชื่อสามัญ :

Silver Dollar Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Adiantum peruvianum
เป็นเฟินดิน กระจายพันธุ์ในเปรู และอเมริกาใต้ ใบอ่อนกลมมน สีน้ำเงินเหลือบชมพู ใบแก่สีเขียว ใบเป็นแบบประกอบขนนก 2 ชั้น ก้านใบสีดำแข็ง บาวประมาณ 15-100 ซ.ม. สปอร์เกิดตามขอบใบ พักตัวในช่วงฤดูหนาว