ชื่อไทย:ก้านดำใบบัว
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร:์Adiantum Reniforme

Adiantum Reniforme

พบในแถบหมู่เกาะอเมริกาใต้ บริเวณนอกชายฝั่งทะเลเอตแลนติค เกิดอยู่ตามซอกหิน ชอบแสงแดดจัด และอากาศหนาวเย็น เป็นฟินก้านดำขนาดเล็ก และเป็นชนิดเดียวที่มีใบเดี่ยวลักษณะกลมคล้ายใบบัว