ชื่อไทย :

เฟินหลังเงิน

ชื่อสามัญ :

Silver fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pityrogramma calomelanos
เป็นเฟินดิน พบได้ทั่วไปตามบริเวณหน้าผาดินลาดชัน น้ำตก ลำธาร หรือแม้แต่กำแพงวัดเก่า ๆ เป็นเฟินที่ต้องการแสงแดดจ้า แต่ต้องมีความชื้นสูง ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านเป็นสีดำ หลังใบมีผงสีเงินเกาะอยู่ อับสปอร์เกิดเป็นแผ่นเต็มหลังใบ เฟินชนิดนี้ไม่ค่อยแตกพุ่ม จำนวนใบน้อย ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก