สกุล Notholaena

ชื่อไทย :

เฟินก้านดำใบดาว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Notholaena standyi
จัดเป็นเฟินดิน พบได้ตามป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเหง้าเลื้อยใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบสีดำ ยาว 10-15 ซ.ม. ใบหนา แข็ง สีเขียวเข้ม ด้านหลังใบมีเหมือนฝุ่นสีขาวเคลือบทั้งใบ ความกว้างของใบประมาณ 10 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. อับสปอร์ เกิดตามขอบใบทั่วทั้งใบ