ชื่อไทย :

เฟินใบตำลึง กระปรอกหางว่าว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Doryopteris ludens
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน โดยพบในป่าทุกภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่ขึ้นในบริเวณที่มีใบไม้ผุทับถม ลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปกับพื้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 ซ.ม. ก้านมีสีดำชูขึ้นเหนือพื้นดิน บ้างครั้งอาจยาวถึง 50 ซ.ม. ลักษณะใบมี 2 แบบ คือใบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนพูมากกว่า และเป็นใบที่เกิดสปอร์ เฟินชนิดนี้ใช้เป็นไม้ประดับได้สวยงามมาก ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนักแต่เครื่องปลูกต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก ให้อยู่ในที่ร่มรำไร