ชื่อไทย :

เฟินทองอินทนนท์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Onychium siliculsum
เป็นเฟินดินเหง้าสั้นเลื้อยไปตามผิวดิน ก้านใบยาว 20-30 ซ.ม. ตัวใบยาว 20-35 ซ.ม. กว้าง 10-25 ซ.ม. อับสปอร์เกิดใต้ใบ โดยถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ ที่แผ่จากขอบใบลงมาปิดจนมิด มีผงสีทอง-ส้ม ปกคลุมใต้ใบหนาแน่น พบได้ในป่าทางภาคเหนือของไทยเรา ปลุกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก