ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Plagiogyria communis ching
เป็นเฟินดิน พบขึ้นอยู่ตามใต้ร่มไม้ที่มีใบไม้ผุทับถม หรืออาจพบได้ตามโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้น ในป่าเขาที่ร่มครึ้ม ไม่ค่อยพบในพื้นที่ต่ำ ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีดำ หรือน้ำตาลแก่ปกคลุม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาวได้เกิน 1 ฟุต ในที่เกิดสปอร์จะมีลักษณะเล็กเรียว อัปสปอร์เกิดเต็มใบ