ชื่อไทย :

กูกอ้อมยักษ์สปอร์ปลายใบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglamorph drynarioides

เป็นเฟินอิงอาศัยที่อยู่ขนาดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกูดอ้อมยักษ์นราธิวาส ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าดิบซื้นทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซ.ม. มีขนสีทองปกคลุมหนามาก ลักษณะใบด้านล่างแผ่กว้างเพื่อปกป้องเหง้าเหมือนเฟินกูดอ้มทั่วไป ใบเป็นฉแกต่อเนื่งไปจังถึงปลายใบ อัปสปอร์ เกิดที่ปลายใบ และใบส่วนที่เกิดสปอร์มีลักษณะเล็กเรียวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกันไปจนสุดปลายใบ จนดูเหมือนมีลักษณะเป็นเส้น
ขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์ และผ่าเหง้า ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก