ชื่อไทย :

กูดเวียน เนปาล

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglaomorpha
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวมีรอยหยัก ใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้างได้ถึง 5-8 ฟุต เหง้ามีขนสีทองหนาปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซ.ม.อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ ลักษณะโดยรวมจะมีขนาดเล็กกว่ากูดอ้อมที่เห็นกันทั่วไป 7-8 เท่า เฟินชนิดนี้นำมาจากประเทศเนปาล ไม่แน่ใจว่าพบในประเทศไทย หรือภูมิภาคนี้หรือไม่