ชื่อไทย :

กูดเวียน กูดอ้อม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglaomorpha coronans
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวมีรอยหยัก แต่บางครั้งอาจไม่มีรอยหยักก็ได้ ยาวประมาณ 20-50 ซ.ม.ใบจะห่อหุ้มเหง้าไว้ เหง้ามีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซ.ม. มขนสีทองปกคลุมสวยงามมาก เป็นเฟินที่ทนแล้ง พบได้ตามต้นไม้ หรือโขดหิน ในป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และอีสาน