ชื่อไทย :

หางหนู

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Belevisia pellucidum Lank
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม พบทุกภาคในประเทศไทย ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ที่ปลายใบจะบีบตัวเป็นเส้นเล็ก ๆ คล้ายหางสัตว์ สปอร์จะเกิดที่นี่ ชาวบ้านเรียกว่าเฟินหางหนู ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก เพราะต้องการความชุ่มชื้นสูง