ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Crypsinus Cruciformis
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม พบเห็นได้ทั่วไปในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-0.5 ซ.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบสีน้ำตาลอ่อน หรือดำ ยาว 5-15 ซ.ม.ใบ ใบมี 1 คู่ อับสปอร์เป็นวงกลม เรียงเป็นแถวขนานกับเส้นใบ ตั้งแต่โคนใบจนถึงปลายใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงได้ค่อนข้างยาก